Fransmyran-Omsjöflon

Område av riksintresse för naturvården.

Området utgörs av ett större myrkomplex med ett flertal myrar som bildar en
mosaik med fastmarksholmar och tjärnar. I myrkomplexet ingår olika typer av
strängflarkkärr. I övrigt finns här tallmossar, öppna mossar, strängblandmyrar,
glesa skogskärr samt sumpskogspartier. Ornitologiskt intressant myrkomplex som
givits högt skyddsvärde i den länsomfattande myrfågelsinventeringen.

Areal ca 120 hektar.

OMSJÖ CAMPING, Storgatan 62, 880 30 NÄSÅKER, 0622-500 17

Tillbaka till Hemsidan

Copyright © 2005 Omsjö camping®2005-06-09