Kanotsafaris i Juvanån

Karaktär

Juvanån har Storsjön som Källsjö. Den ligger 25 km sydost om Junsele samhälle och 15 km nordost om Näsåker. Kanotleden är ca 40 km lång och är som helhet medelsvår med 4 landtransporter och minst en tågning. Landtransporterna är inte speciellt långa, men underlättas ändå betydligt av en kanotvagn.
Kanotleden börjar i den örika och mycket vidsträckta Storsjön. Från Storsjön följer Juvanån i ca 10 km, varefter kanotleden passerar Ottersjön, Ysjön, Grysjön, Bysjön och Gösingen med mellanliggande åar. Leden fortsätter via Ångermanälven till Junsele.
Juvanån rinner genom skogsmark med i huvudsak tallskog. Under de sista fyra kilomertrarna ovanför Ottsjön slingrar Juvanån genom ett område rikt på bävrar och fåglar. Om du är tyst och inte plaskar för mycket kommer du att få se bäver här. Var beredd på att bävern kan ha fällt trän tvärs över ån. Bäverns varningssignal är ett kraftigt slag med svansen i vattenytan.
Stränderna är ofta örtrika längs forsarna och där hänger kanelrosor vanligen ut över vattnet. Missnen, den vilda kallan, kan du kanske få syn på med sina vita blommor lysande mellan de gröna bladen och stenana i strandkanten.

Turförslag

En helgtur med strömpaddlingar börjar lämpligen i Juvansjön och kan avslutas på ett flertal platser där någon av vägarna går nära kanotleden, t ex vid Ysjön, Bysjön eller Gösingens norra strand. Sträckan Juvansjön-Gösingen är 25 km och har fyra landtransporter. En annan helgtur kan börja vid Ottersjön och gå ned till Junsele, en sträcka på drygt 20 km, som tar 3-4 dagar.

Sevärt

Vid gårdberget finns grottor och fin utsikt. Från vägen går en märkt stig till ett jättestort fångstgropsystem och grottorna. Ett annat fångstgropsystem finns i Juvansjö vid vägen.
Mellan Gösingen och Edensforsen ligger Edens by, en fint bevarad jordbruksby med anor från medeltiden. De flesta husen är timrade och har kvar sin genuina karaktär.
Flottledsanordningarna vid Kvarnån, Hembygdsgården och djurparken är sevärda utflyktsmål nära Junsele.

Beskrivning


1. Lämplig startplats i Karvsjön vid Omsjö Camping.
2. Juvanån. Mellan Juvansjön och Överå finns strömsträckor där framkomligheten beror på vattentillgången.
3. Överå. Tag upp till höger strax ovanför vägen där skogen är gles. Följ vägen åt nordost ca 50 m och vik av år vänster på en gammal skogsbilväg. 400 m längre ned, där vägen blivit en stig, går en gångbro över ån. Straxt nedströms bron upphör forsen. Sätt i kanoten på höger sida om ån.
4. Fors vid Grysjöns utlopp. Vid lågt vattenståndmåste du bära förbi 100 m på vänster sida längs hygget.
5. Fors vid skogsbilvägen, 300 m. Den kan rännas vid högvatten. Vid lågvatten, tag upp kanoten ovanför bron och endera drag den påvagn 700 m längs vägen till bron nedom Flärken, ellerbär (drag) kanoten 300 m åt motsatt håll längs vägen och ner genom skogen till forsensslut. Eventuellt kan det gå att tåga den storsteniga forsen (titta först).
6. Vid Bysjöns utlopp följer en forssträcka på ca 200 m som går att tåga eller ränna. Vid tågning är det lämpligt att ta upp kanoten ovanför bron på höger sida, bära den över vägen och sätte i den vid de låga klipporna på högra sidan. Tåga därifrån.
7. Efter andra kraftledningen följer en 30 m lång fors. Bär förbi på högra sidan. Efter ett sel på 200 m finns ytterligare en fors. Bär på vänster sida längs stenkistan.
8. Uman. Efter vägbron följer en längre forssträcka ned till ett gammalt kraftverk. Tag upp kanoten på vänster sida om ån ovanför bron. Enklast är att dra kanoten på vagn 1,5 km till en gammal kvarnplats och sätta i den vid nedre forsens slut på höger sida.
Det går också att bära förbi längs övre forsen ner till kraftverket, ca 250 m. Paddla sedan i den djupa dalgången till nedre forsen. Bär förbi 50 m på höger sida.
9. Upptagningsplats vid Junsele samhälle.

OMSJÖ CAMPING, Storgatan 62, 880 30 NÄSÅKER, 0622-500 17

Tillbaka till Hemsidan

Copyright © 2005 Omsjö camping®2005-06-13